Outonía-cooperativa-proxecto-Guía-de-autocoidado

Ano: 2020
Clienta: Concello da Pobra de Trives
Área: Feminismos e autocoidados

O traballo “Autocoidado: un sendeiro vital”, é unha guía dirixida a persoas do xénero feminino. Dedicada á reflexión persoal sobre o uso dos tempos propios e á toma de conciencia sobre estes. Componse de exercicios prácticos, persoais e intranferibles. A linguaxe atópase adaptada para que cada persoa poida realizar os contidos de xeito autónomo.