Ano: 2021
Clienta: Concello de Viana do Bolo
Area: Educación ambiental e promoción da cultura da sustentabilidade

“Chega só coa reciclaxe?” é unha iniciativa vinculada aos centros educativos do concello de Viana do Bolo. 

A finalidade deste proxecto é abordar a crise ecosocial, desde un punto de vista decrecentista mentres asumimos as nosas responsabilidades coma consumidoras. 

Xestamos diferentes tipoloxías de encontros adaptadas ás participantes. Acompañamos aos grupos de ESO, educación primaria e infantil.

Como non podía ser doutro xeito, todos os contidos abordáronse desde o xogo, os grupos de aprendizaxe autónomos e a xeración de espazos de reflexión colectiva.